Venta
Zapallito Redondo - 1/2 Kg.
17,00 17.0 UYU
Venta
Apio Hoja - Una Rama
18,00 18.0 UYU
Venta
Naranja Valencia - 1/2 Kg.
19,00 19.0 UYU
Venta
Zapallo Kabutiá - 1/2 Kg.
20,00 20.0 UYU
Venta
Perejil - Atado (100 grs.)
20,00 20.0 UYU
Venta
Nabo - Unidad
20,00 20.0 UYU
Venta
Calabacín - 1/2 Kg.
22,00 22.0 UYU
Venta
Boniato Blanco Criollo - 1/2 Kg.
23,00 23.0 UYU
Venta
Zanahoria - 1/2 Kg.
24,00 24.0 UYU
Venta
Boniato Zanahoria - 1/2 Kg.
25,00 25.0 UYU
Venta
Puerro - Unidad
26,00 26.0 UYU
Venta
Jengibre - 100 grs.
27,00 27.0 UYU
Venta
Ajo - Unidad
28,00 28.0 UYU
Venta
Pepino - 1/2 Kg.
30,00 30.0 UYU
Venta
Morrón Verde - 1/2 Kg.
32,00 32.0 UYU
Venta
Cebolla - 1/2 Kg.
32,00 32.0 UYU
Venta
Calabacin en Cubos - 1/2 Kg.
33,00 33.0 UYU
Venta
Papines Rosados - 1/2 Kg.
34,00 34.0 UYU
Venta
Papa Rosada Lavada - 1/2 Kg.
34,00 34.0 UYU
Venta
Papa Blanca Lavada - 1/2 Kg.
34,00 34.0 UYU