Venta
Zanahoria - 1/2 Kg.
14,00 14.0 UYU
Venta
Zapallito Redondo - 1/2 Kg.
16,00 16.0 UYU
Venta
Nabo - Unidad
18,00 18.0 UYU
Venta
Perejil - Atado (100 grs.)
19,00 19.0 UYU
Venta
Puerro - Unidad
20,00 20.0 UYU
Venta
Cebolla - 1/2 Kg.
20,00 20.0 UYU
Venta
Pepino - 1/2 Kg.
21,00 21.0 UYU
Venta
Apio Hoja - Una Rama
22,00 22.0 UYU
Venta
Zapallo Kabutiá - 1/2 Kg.
23,00 23.0 UYU
Venta
Lechuga Crespa - Unidad
27,00 27.0 UYU
Venta
Lechuga Mantecosa - Unidad
27,00 27.0 UYU
Venta
Cebolla Colorada - 1/2 Kg.
28,00 28.0 UYU
Venta
Ajo - Unidad
28,00 28.0 UYU
Venta
Naranja Valencia - 1/2 Kgr.
29,00 29.0 UYU
Venta
Lechuga Hoja de Roble - Unidad
29,00 29.0 UYU
Venta
Lechuga Morada - Unidad
29,00 29.0 UYU
Venta
Limón - 1/2 Kg.
30,00 30.0 UYU
Venta
Zuchini - 1/2 Kg.
31,00 31.0 UYU
Venta
Tomate Redondo - 1/2 Kg.
35,00 35.0 UYU
Venta
Morrón Verde - 1/2 Kg.
35,00 35.0 UYU