Venta
Higo - 1/2 Kgr
95,00 95.0 UYU
Venta
Uva Moscatel - 1/2 Kgr
41,00 41.0 UYU
Venta
Uva Blanca - 1/2 kgr
50,00 50.0 UYU
Venta
Huevos SOL - Una Docena
120,00 120.0 UYU
Venta
Huevos SOL - 1/2 Docena
62,00 62.0 UYU
Venta
Hongos Portobello - Bolsa 200 grs
170,00 170.0 UYU
Venta
Tomillo - Bolsita
80,00 80.0 UYU
Venta
Romero - Bolsita
80,00 80.0 UYU
Venta
Perejil Crespo - Bolsita
80,00 80.0 UYU
Venta
Oregano - Bolsita
98,00 98.0 UYU
Venta
Mizuna - Bolsita
80,00 80.0 UYU
Venta
Menta - Bolsita
98,00 98.0 UYU
Venta
Laurel - Bolsita
50,00 50.0 UYU
Venta
Escarola - Unidad
40,00 40.0 UYU
Venta
Eneldo - Bolsita
120,00 120.0 UYU
Venta
Cilantro - Bolsita
120,00 120.0 UYU
Venta
Uva Red Globe - 1/2 Kg.
55,00 55.0 UYU