Venta
Kiwi Amarillo - 1/2 Kg.
100,00 100.0 UYU
Venta
Mandarina Satzuma - 1/2 Kg
25,00 25.0 UYU
Venta
Uva Moscatel - 1/2 Kgr
60,00 60.0 UYU
Venta
Uva Blanca - 1/2 kgr
60,00 60.0 UYU
Venta
Huevos SOL - Una Docena
132,00 132.0 UYU
Venta
Huevos SOL - 1/2 Docena
68,00 68.0 UYU
Venta
Hongos Portobello - Bolsa 200 grs
198,00 198.0 UYU
Venta
Tomillo - Bolsita
90,00 90.0 UYU
Venta
Romero - Bolsita
80,00 80.0 UYU
Venta
Perejil Crespo - Bolsita
80,00 80.0 UYU
Venta
Oregano - Bolsita
98,00 98.0 UYU
Venta
Mizuna - Bolsita
80,00 80.0 UYU
Venta
Menta - Bolsita
98,00 98.0 UYU
Venta
Laurel - Bolsita
50,00 50.0 UYU
Venta
Eneldo - Bolsita
120,00 120.0 UYU
Venta
Cilantro - Bolsita
120,00 120.0 UYU
Venta
Pera William's - 1/2 Kg.
65,00 65.0 UYU
Venta
Naranja Valencia - 1/2 Kg.
25,00 25.0 UYU
Venta
Manzana Gala - 1/2 Kg.
41,00 41.0 UYU